voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Het Vlaams LNG Platform werkt aan de introductie van LNG (vloeibaar aardgas) als nieuwe, schonere en stillere brandstof voor industrie, wegtransport en scheepvaart. Het verbindt bedrijven en overheden die werken aan de ontwikkeling van ‘small and mid- scale’ LNG in Vlaanderen.

Ook de introductie van BioLNG voor industrie, wegtransport en binnenvaart in Vlaanderen is een doelstelling van het Platform.

Eind 2019 publiceerde de nieuwe Europese Commissie haar Green Deal, een roadmap van alle nieuwe (of herziene) initiatieven die de komende maanden en jaren op de Europese agenda staan om tegemoet te komen aan de ambitieuze klimaat en milieu uitdagingen die Europa vooropstelt. Vlaanderen onderschrijft de doelstellingen van deze green deal.

LNG en Bio LNG vormen een wezenlijk onderdeel om de het uitendelijke doel van de green deal te behalen. Het Vlaams LNG Platform is hét platform om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor problemen en uitdagingen bij het gebruik van (Bio)LNG.

 Het Platform ontstaat vanuit de privé sector en heeft ook tot doel als gesprekspartner voor de overheid te fungeren.

Samenwerking op basis van vrijwilligheid is kenmerkend voor het Platform. Het netwerk stellen we beschikbaar aan iedereen die bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van het programma. Via 6 maandelijkse bijeenkomsten die gratis zijn zullen we het netwerk binnen Vlaanderen uitwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van onze toekomstige events:

No event found!