info@vlaamslngplatform.com +32 474 290 188

Finse Gasum gaat 50 aardgasvulstations bouwen

Begin 2020 investeert Gasland – Fins gas- en LNG-bedrijf – in de bouw van 50 gasvulstations voor zware bedrijfsvoertuigen in Finland, Zweden en Noorwegen. De investering zorgt ervoor dat het Noorse netwerk van benzinestations voor zware transportvoertuigen vermenigvuldigt. Dit levert volgens Gasum een aanzienlijke emissiereducties op.

In de noordelijke landen speelt zwaar transport over de weg een sleutelrol in het logistieke systeem. Het nadeel is dat dit transport verantwoordelijk is voor de grootste bijdrage aan de totale emmissie-uitstoot door het wegvervoer. Om aan nationale- en internationale emissiereductiedoelstellingen te voldoen, zijn concrete oplossingen nodig om de emissies van zwaar transport te verminderen. Eén daarvan is het rijden op LNG.

Gasum geeft aan dat de nieuwe tankstations op belangrijke transportknooppunten worden gevestigd. Hierdoor wordt een toename van het gebruik van LNG en biogas in zwaar transport steeds beter mogelijk gemaakt. De overstap van zware bedrijfsvoertuigen op LNG of biogas zal leiden tot een aanzienlijke afname van de uitstoot van koolstofdioxide, stikstofdioxide, deeltjes en lawaai.

“We zijn op weg naar een koolstofneutrale samenleving en het is nu tijd om het tempo te versnellen. Gas speelt een onbetwistbare belangrijke rol in deze overgang, “zei Gasum CEO Johanna Lamminen in een verklaring.

Verder geeft Gasum aan dat door de zoektocht naar oplossingen om klimaatverandering te bestrijden, de roep om schonere transportoplossingen steeds groter wordt. Zware wegvoertuigen zijn momenteel verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de emissies van al het wegvervoer in de Europese Unie. Door het groeiende (Bio-)LNG netwerk én nieuwe LNG-trucks ontstaan er steeds betere omstandigheden voor de groei van wegbrandstofgasmarkten en emissiereducties.