voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

LNG langzaam maar zeker in opmars in België

jan 20, 2019


Binnenkort gaat in Ninove, op het terrein van Remitrans, het vijfde Belgische station open. Texaco zal het vloeibare aardgas vanaf februari aanbieden langs de E40 in Heverlee, een deelgemeente van Leuven. Samen zijn dit er nog altijd vier à vijf keer minder dan in Nederland.

‘Maar ik verwacht wel een inhaalbeweging’, meent Joost Jansen, business development manager bij tankstationbouwer Liqal (Breda). ‘De vrijstelling van accijns is wel een duidelijke stimulerende beleidsmaatregel.’ Hij ziet ook verdere groeimogelijkheden voor LNG als scheepsbrandstof. ‘Al zal de levering daarvan niet via vaste installaties geschieden, maar met tankwagens en bunkerschepen.’

Nog zeven stations

‘Naast Ninove en Heverlee is in 2019 de opening van nog zeven andere publieke tankstations gepland’, weet Didier Hendrickx, public affairs verantwoordelijke bij sectororganisatie Gas.be. Net als de meeste bestaande stations komen ze vooral in Vlaanderen: in Antwerpen, Rekkem, Maasmechelen, Zaventem, Heverlee en Tessenderlo.

De Waalse tankstations komen in Hognoul (Luik) en Houdeng (Henegouwen). Daarna is de transportgroep Jost van plan om drie privéstations te openen, in Waarloos, Herstal en Neufchateau. Jost heeft onlangs ook dertig trucks op LNG aangekocht. Dit bedrijf wil in drie jaar een derde van zijn vloot omschakelen naar aardgas door de aankoop van in totaal vijfhonderd vrachtwagens. Aanbieder van duurzame brandstoffen Pitpoint bouwt voor Total het station langs de E17 in Rekkem, een deelgemeente van Menen, nabij de Franse grens.

CNG

Texaco zal in Heverlee ook gecomprimeerd aardgas (CNG) aanbieden. Waar LNG een brandstof is voor vrachtwagens, mikt de andere variant vooral op bestelwagens. Hiervoor is het tankaanbod al veel verder uitgebouwd. ‘Momenteel telt België al 104 stations voor CNG. Dit jaar is bovendien de opening van nog eens dertig locaties gepland.’

Daarnaast beschikken diverse bedrijven en heel wat lokale besturen over privé-pompinstallaties voor het gecomprimeerde aardgas. Enkele jaren geleden hebben de distributienetbeheerders voor aardgas in Vlaanderen dit flink gestimuleerd.

Waar de LNG-stations met tankwagens moeten worden bevoorraad, kunnen CNG-punten gebruikmaken van de bestaande aardgasnetten. Maar ook deze stations bevinden zich vooral in Vlaanderen, waar een nagenoeg volledig dekkend aardgasnet is uitgebouwd. In Wallonië is dit nog niet het geval. Daar zijn nu achttien CNG-tankstations operationeel. Tegen begin 2020 zouden er nog twintig bij komen. Meer dan de helft van de Belgische CNG-vestigingen wordt uitgebaat door Dats 24, een onderdeel van de retailgroep Colruyt. Andere al actieve spelers zijn PitPoint, Total en Enora.

Voor de bouw van LNG-punten wordt gebruikgemaakt van diverse Europese subsidies. In bijvoorbeeld Heverlee ging het om fondsen vanuit het Connecting Europe Facility (CEF)-programma. Europa steunt dergelijke projecten omdat het aanbieden van LNG voor vrachtwagens alleen zinvol is als er een voldoende dekkend netwerk is langs de belangrijkste Europese transportroutes.

Een ander Europees project is Benefic, voor de uitrol van niet alleen aardgas-tankinfrastructuur, maar ook voor waterstof en laadinfra voor elektrische wagens en walstroom voor schepen. In dit kader plaatst OrangeGas in Vlaanderen twee tankstations voor bio-CNG en Drive Systems één voor reguliere CNG. Ook het hoofdstedelijk gewest Brussel krijgt via Benefic drie extra CNG-locaties

Diesel

Voor de omschakeling van bedrijfsvloten van traditionele diesel naar minder milieubelastende brandstoffen bestaan dan weer stimulansen op Vlaams niveau. De steun voor CNG-, LNG- en hybride vrachtwagens staat op de maximaal door Europa toegelaten hoogte. Voor een grote onderneming is dit, afhankelijk van het type, 40 en 45% van de investeringsprijs, voor een kleine of middelgrote onderneming 50 en 55%. Vlaanderen heeft hiervoor jaarlijks 36,4 miljoen euro opzijgezet, met een plafond van 100.000 euro per drie jaar per bedrijf.

Ninatrans

Maar ook aanwezigheid van de tankstations zelf speelt mee. Dat is onder meer het geval bij Ninatrans, met hoofdkwartier niet ver van het Texaco-station in Heverlee. Ninatrans bestelde de voorbije maanden tien extra vrachtwagens op LNG en heeft zich voorgenomen om meer wagens in zijn vloot op te nemen zodra oudere trucks op diesel aan vervanging toe zijn.

Remitrans heeft alvast negen eigen LNG-Volvo’s als klant voor zijn eigen station. Die kocht het in 2018 aan. Dit transportbedrijf voerde al in 2015 tests uit met LNG-trucks, maar de eerste tests (met de toen beschikbare wagens) vielen niet gunstig uit op het vlak van vermogen en actieradius.Source link