voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Belgen positief over CNG en LNG • TTM.nl

apr 11, 2019


De Belgische Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft een studie gedaan naar de concurrentiepositie van aardgas in het vervoer.  De studie wijst uit dat CNG en LNG vanuit een ecologisch en economisch standpunt een interessant alternatief voor diesel vormen.

Voor personenwagens en bestelwagens liggen de brandstofkosten
van CNG ongeveer 70 procent minder hoog dan die van fossiele brandstoffen,
rekening houdend met een lagere prijs aan de pomp en een lager verbruik.
Bovendien is de brandstofprijs van CNG relatief gelijkwaardig aan die van
elektriciteit.

Voor CNG- en LNG-vrachtwagens is de huidige business case
positief op voorwaarde dat er voldoende kilometers worden afgelegd en dat er
rekening gehouden wordt overheidssubsidies.

In het merendeel van de gevallen zou het resultaat ten
opzichte van diesel namelijk negatief zijn zonder de incentives die van
toepassing zijn in Vlaanderen en sinds begin 2019 in Wallonië. Rekening houdend
met deze steunmaatregelen kan de business case positief blijken, zegt CREG,
maar dat hangt af van een aantal factoren zoals kilometerstand en
brandstofprijzen. De beperkende problemen die enkele jaren geleden werden
vastgesteld, zoals het beperkt vermogen van de voertuigen en het aantal
tankstations, werden grotendeels opgelost.

De twee belangrijkste elementen die op economisch vlak
doorwegen voor alle geanalyseerde voertuigen zijn de brandstofprijs en de
aankoopprijs van het voertuig. Andere elementen, namelijk de restwaarde en de
onderhoudskosten, zijn enkel belangrijk voor de markt van vrachtwagens.

Voor particulieren blijkt CNG aan de pomp (uitgedrukt in
€/kg) 30 tot 40 procent minder duur dan benzine en diesel (uitgedrukt in €/liter).
De in Belgié geldende gedeeltelijke teruggave van accijnzen van 0,2476 €/liter
voor diesel van toepassing voor wegtransport zwaarder dan 7,5 ton zijn CNG en
LNG (ook uitgedrukt in €/kg) daarentegen slechts 7 procent minder duur dan
professionele diesel.

Naast de prijs aan de pomp moet er ook rekening worden
gehouden met het verbruik. Dit ligt volgens CREG lager voor CNG en LNG
(uitgedrukt in kg/km) ten opzichte van het dieselverbruik en zelfs nog lager
dan dat van benzine (uitgedrukt in liter/km). Voor particulieren ligt de totale
diesel- of benzinekosten ongeveer 70  procent hoger dan die van CNG. Voor het
wegtransport ligt de totale dieselkost ongeveer 30 procent hoger dan die van
CNG/LNG.

Wat de aankoopprijs betreft, kosten de CNG-wagens ongeveer
evenveel als dieselmodellen. CNG-wagens zijn daarom over het algemeen dus
financieel interessanter als dieselwagens vanaf de eerste afgelegde kilometer.
Ten opzichte van benzine bedraagt de meerprijs ongeveer 2.500 euro, waarbij er voordeel
is vanaf 80.000 km en zelfs sneller als er rekening wordt gehouden met de
steunmaatregelen van toepassing in Vlaanderen en Wallonië.

Daarentegen zijn CNG- en LNG-modellen van vrachtwagens
gemiddeld tussen 15.000 en 45.000  euro duurder
dan dieselvrachtwagens. LNG-motorisering is duurder dan CNG-motorisering. Op
basis van de actuele prijzen is er een gecumuleerde kilometrage van 400.000 km
nodig om economisch competitief te zijn.

In 2018 is het aantal tankstations dat CNG in België
aanbiedt boven de 100 gestegen. CNG is nu in alle provincies aan de pomp
beschikbaar hoewel het zuidoostelijke gedeelte van het land (Luik, Namen en Luxemburg)
minder bedeeld blijft. Voor 2019 bestaan er meer dan dertig nieuwe plannen voor
CNGstations.

Het aantal tankstations dat LNG aanbiedt, ligt duidelijk
lager. Momenteel bestaan er zeven: Veurne, Kallo, Lokeren, Herstal (twee
stations), Maasmechelen en Ninove. Er zijn een tiental andere projecten voorzien
voor 2019 en 2020. Gelet op de autonomie van LNG, die gemiddeld twee tot drie
keer groter is (tot 1.600 km) ten opzichte van CNG, zijn er minder
LNG-tankstations nodig.

In 2018 werden er in België bijna 5.000 nieuwe inschrijvingen van lichte voertuigen op CNG geteld (personenwagens en bestelwagens) en meer dan 100 nieuwe inschrijvingen van vrachtwagens (CNG, LNG of Dual Fuel). Voor lichte voertuigen komt dit overeen met 0,8 procent van het totaal aantal inschrijvingen en voor zware voertuigen met 1  procent.

Bekijk hier het complete rapport van CREG

Source link