voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

CNG/LNG-station geopend bij Esso-tankstation langs snelweg E40

Sep 11, 2019


Bij het Esso-tankstation langs de E40 bij Heverlee, ten zuiden van Leuven, kunnen klanten voortaan terecht voor het tanken van gecomprimeerd en vloeibaar aardgas. Het CNG/LNG-station is het resultaat van een samenwerking tussen EG Group, Drive Systems en de Europese Commissie. WEX Fleet Belgium zal met de GO tankkaart het gebruik van zowel CNG als LNG bij bedrijven gaan stimuleren.

Het Belgische CNG-netwerk telt inmiddels meer dan 120 stations, LNG kan inmiddels op tien plekken in België getankt worden. Opvallend aan het station in Heverlee is de combinatie van LNG en CNG, met bovendien de mogelijkheid om specifieke CNG-trailers te vullen en deze brandstof te leveren aan ‘off-grid’ CNG stations. “Door ons concept ‘CNG Connect’ kunnen we CNG aan stations leveren die geen aansluiting op het gasnet hebben, en dit op een flexibele en efficiënte manier”, vertelt Philippe Desrumaux, manager van Drive Systems.

Alternatief voor vrachtwagens

Door de vrachtwagens op LNG (Liquefied Natural Gas) te laten rijden, kan de milieu- en klimaatimpact van transport verminderd worden. LNG-trucks stoten minder lokale emissies uit (fijnstof en NOx ) en ook minder CO2. De vrachtwagens rijden bovendien stiller dan dieselvrachtwagens en kunnen zo’n 1600 km afleggen per tankbeurt. In Europa is er inmiddels een netwerk van meer dan tweehonderd stations.

Het LNG-station is geïntegreerd in het bestaande Esso-station. Drive Systems is een belangrijke speler op het gebied van beheer van aardgasstations in België, waar LNG en ook CNG flink in opkomst zijn. Het project in Heverlee ontving financiering van de EU via het Connecting Europe Facility (CEF) programma. Ook het Bredase LIQAL was betrokken bij het project.

LNG is een afkorting van liquefied natural gas. De brandstof bestaat grotendeels uit methaan. Ook bevat het restgassen die uit ethaan, propaan, butaan en stikstof bestaan. Aardgas wordt vloeibaar door het te koelen tot een temperatuur van -162 graden Celsius. Daardoor is LNG veel beter op te slaan en te vervoeren dan aardgas dat gasvormig is. Bovendien kan er in de brandstoftanks een grote hoeveelheid LNG worden opgeslagen, wat zorgt voor een aanzienlijke actieradius. De brandstof is vooral interessant voor zwaar vrachtverkeer en voor de scheepvaart als alternatief voor diesel. Juist met deze voertuigen kan een aanzienlijke vermindering van uitstoot behaald worden.

Lees ook:Source link