voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

TNO-studie: lng-truck nog vervuilender dan dieseltruck

Sep 20, 2019


TNO-studie: lng-truck nog vervuilender dan dieseltruck

MILIEU

Het is een fabeltje dat een vrachtauto die rijdt op vloeibaar aardgas (lng) het milieu meer zou ontzien dan een conventionele dieseltruck. De aardgastruck scoort op belangrijke punten zelfs slechter, blijkt uit een praktijktest van TNO.

Het kennisinstituut zette de bevindingen van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse regering, op een rijtje. Daarbij werden de feitelijke prestaties van zes Euro VI-dieseltrucks vergeleken met drie door lng aangedreven vrachtauto’s van Scania, Iveco en Volvo.

De dieseltrucks waren uit het bouwjaar 2013. De Scania LNG G340 dateerde uit 2017, de Iveco LNG Stralis ook uit 2017 en de Volvo LNG FH420 uit 2018. De dieselvoertuigen deden het op bijna alle fronten milieutechnisch beter dan de met aardgas aangedreven trucks.

Een groot verschil was er bij de uitstoot van NOx, stikstofoxide. In het stadsvervoer en op de autosnelweg stootten de aardgastrucks twee tot vijf keer zoveel van deze stof uit als de voertuigen op diesel. In het stadsvervoer bedroeg het verschil een factor 2 tot 3,5.

Een lng-voertuig is in het algemeen wel iets schoner waar het op de uitstoot van CO2 aankomt. De in de proef gebruikte Iveco- en Scania-vrachtauto’s op lng kende een 3 tot 5% lagere emissie van kooldioxide. De nog iets modernere Volvo bespaarde 14% op de CO2-emissie per rit. Volgens TNO was er ook geen significant verschil tussen diesel en gas bij de uitstoot van fijnstof.

‘Schrap subsidies voor gastrucks’

Volgens de milieuorganisatie Transport & Environment is er geen enkele reden om de fiscale bevoordeling van lng-trucks ten opzichte van dieselvrachtauto’s voort te zetten. T&O stelt dat bij de productie van aardgasvoertuigen het milieuvoordeel bij de uitstoot van CO2 op de weg alweer teniet wordt gedaan.

De organisatie wijst erop dat landen als Italië, Frankrijk en Duitsland forse subsidies aan het rijden op lng verstrekken, terwijl dat dus voor het milieu geen nut heeft. In Duitsland bijvoorbeeld zijn aardgastrucks vrijgesteld van de betaling van de kilometerheffing voor vrachtverkeer, de Maut.

Twijfels

Net Nationaal LNG Platform zet vraagtekens bij de basis van het TNO rapport waarop de conclusies zijn gebaseerd. ‘Slechts drie lng-trucks zijn getest, waarvan twee uit 2017’, laat de belangenorganisatie weten.

‘Zowel diesel als lng kennen beiden een verhoogde stikstof-emissie bij  de koude start. Alle geteste lng-voertuigen presteren ruim binnen de limietwaarden. Aan de PEMS test – uitgevoerd op een Iveco-truck – wordt niet gerefereerd. Deze TNO-test is al in 2018 gepubliceerd en laat een NOx-reductie zien van 90%. Deze test toont verder aan dat er geen sprake is van een verhoogde NOx-emissie bij de koude start. Daarnaast laat deze test ook een aanzienlijke N₂O-reductie (broeikasgas) zien. Bovendien is lng de transitiebrandstof naar Bio-lng. Daarmee kan tot 100% CO₂-reductie worden bereikt.’Source link