voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Vrijstelling loods voor lng-bunkering Zeebrugge en kustvaart mogelijk

Sep 4, 2019


De Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA) geeft een gunstig advies voor een ontwerpbesluit voor vrijstelling van loodsplicht voor twee specifieke gevallen. Dat zijn lng-bunkerschepen in het havengebied Zeebrugge en trajecten van en naar de kusthavens.

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts had de MORA begin juni om advies gevraagd over het ontwerpbesluit dat de voorwaarden regelt waarop de vrijstelling van loodsplicht kan verkregen worden. Het ontwerpbesluit heeft specifiek betrekking op enerzijds lng-bunkerschepen binnen het havengebied van Zeebrugge en anderzijds op trajecten vanop zee tot in de kusthavens en omgekeerd.

Strenge voorwaarden

Om de veiligheid te garanderen, zijn aan de toekenning van een vrijstelling van loodsplicht in beide gevallen strenge voorwaarden verbonden. Zo moet diegene die de verklaring van vrijstelling aanvraagt, de uiteindelijke verklaringhouder, een mondelinge bekwaamheidsproef afleggen gevolgd door drie proefreizen. De kosten voor de bekwaamheidsproef bedragen 5.000 euro.

Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling moet wat lng-bunkerschepen betreft, aangetoond worden dat het traject waarvoor de aanvraag geldt minstens 18 maal per jaar wordt afgelegd. Voor kustvaart is dat minimaal 24 maal in- en uitvaren.

Advies MORA

De MORA geeft een gunstig advies maar heeft toch een aantal opmerkingen die ze graag verwerkt ziet in het definitieve besluit. Het gaat onder meer om de vereiste voor de verklaringhouder om de Nederlandse taal machtig te zijn. Voor lng-schepen is dat volgens de MORA aanvaardbaar maar voor de algemene verklaringhouders vindt ze de eis te streng. Ze stelt voor om de taalvereiste voor beide categorieën te wijzigen naar een combinatie van een actieve kennis van Engels of Nederlands en een passieve kennis van Nederlands om de communicatie van andere schepen te kunnen volgen in functie van de veiligheid.

De raadsleden missen in het ontwerpbesluit ook het engagement van de overheid om een snel en goed verloop van de procedures te garanderen.

Uitbreiding naar Scheldehavens

Dit besluit geldt voor de kusthavens. De uitbreiding naar de Scheldehavens is voorzien maar daarvoor wordt gewacht op het Nederlandse initiatief Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS), waarvoor de streefdatum januari 2021 is.

In Rotterdam heeft onlangs een kustvaartrederij de Havenmeester voor de rechtbank gedaagd om loodsplichtvrijstelling te krijgen voor haar schepen. De rechtbank heeft de argumenten van de Havenmeester tegen die vrijstelling van tafel geveegd.

Koen HeinenSource link