voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Moet de EU inzetten op CNG en LNG?

Jan 21, 2020


Verschillende organisaties, waaronder de ACEA (Association of European Manufacturers), voeren campagne voor de inzet van aardgas en biogas in Europa. Dan zouden CNG en LNG ideale overgangsoplossingen zijn.

Moet de Eu inzetten op CNG en LNG?

Er is heel veel te doen rond de mobiliteit van morgen, maar daarbij worden CNG en LNG voor vrachtwagens vaak vergeten. In bepaalde regio’s is de interesse voor het plaatsen van aardgasinstallaties sterk afgenomen, wat verschillende organisaties tot actie noopt. ACEA (European Automobile Manufacturers Association), EBA (European Biogas Association) en NGVA (Gas Vehicle Association) zijn bij de Europese Unie gaan aankloppen met de oproep deze als “betaalbaar” omschreven energietransitie beter te ondersteunen. Zij pleiten voor een betere infrastructuur binnen de EU, voor aardgasdistributie, biogasproductie (hernieuwbaar) en transport (pijpleidingen) met de volgende eisen:

  • Ontwikkeling van de aardgasinfrastructuur om te zorgen voor een uniforme dekking in de hele EU
  • Ondersteuning van de integratie en het gebruik van een toenemend aantal hernieuwbare gassen op de markt
  • De steun voor R&D-activiteiten via EU-financieringsregelingen handhaven of zelfs optrekken

Wat is het verschil tussen CNG, LNG en LPG?

  • CNG /Compressed Natural Gas: samengeperst aardgas.
  • LNG / Liquified Natural Gas: vloeibaar aardgas.
  • LPG / Liquified Petroleum Gas: geen aardgas, maar een vloeibaar mengsel van gassen (een restproduct van olieraffinage).
Source link