voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Action start proef met Actros op LNG • TTM.nl

Mar 2, 2020


Retailer Action heeft sinds begin dit jaar een proef lopen met twee Mercedes-Benz’ Actros voorzien van een aandrijflijn op LNG. Dat is bijzonder, want officieel levert Mercedes-Benz geen Actros op LNG.

Action wil met de proef uitvinden of het de invloed van haar
logistiek op het milieu kan verminderen. Action koos voor de proef voor twee al
in bezit zijnde modellen van de Mercedes-Benz Actros, die achteraf zijn
voorzien van LNG-systemen van Prins Autogas. De pilot vindt plaats in
samenwerking met Mercedes-Benz en dealer Gomes.

“We willen binnen ál onze geledingen van Action heel bewust steeds duurzamere keuzes maken. Die moeten uiteraard bedrijfseconomisch verantwoord zijn en onze operationele processen niet in de weg zitten.  Dat is dan ook het kader waarbinnen de LNG pilot plaatsvindt. Met de pilot willen we ondervinden welke impact het gebruik van LNG heeft op onze dagelijkse operatie, wat het betekent voor planningen en voor de chauffeur”, licht een woordvoerder van Action toe. Action gaat de LNG-Actrossen gebruiken met dubbeldeks trailers die 60 procent meer vracht kunnen vervoeren. De retailer denkt dat er wat betreft vermogen en reikwijdte geen concessies te hoeven worden gedaan.

Action beseft dat LNG niet overal te tanken is. “We wilden het risico op stilvallen per se uitsluiten, zo voorkomen we verstoring van onze strakke logistieke operatie. Door nu voor achteraf LNG-inbouw te kiezen blijft de bestaande dieselvoorziening als achtervang behouden.”

De pilot heeft geen bepaalde eindtermijn. “De twee Mercedessen
zijn eigen bezit dus we hebben alle tijd”, aldus de woordvoeder, die aangeeft
dat Action de energietransitie in het transport goed in de gaten houdt. “We
testen nu concreet met LNG maar houden alle ontwikkelingen in de gaten dus
hierna volgt misschien weer een andere test. Er bestaat ook geen specifiek
investeringsvoornemen met dit brandstoftype.”

Source link