voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Primeur in Vlaanderen: onderhoudsbaggerwerken op de Schelde worden uitgevoerd op LNG

Jan 20, 2021


DEME’s dual fuel sleephopperzuiger ‘Scheldt River’ voert sinds kort de onderhoudsbaggerwerken uit op de Schelde. Tijdens deze werken vaart het schip op LNG. De LNG-bunkering van afgelopen week aan de Kallosluis was meteen een primeur voor een baggerschip in de Antwerpse haven. Deze baggerwerken gebeuren in opdracht van de Vlaamse overheid en zijn noodzakelijk om de maritieme toegankelijkheid van de haven te verzekeren.

Sleephopperzuiger ‘Scheldt River’ kwam in 2017 in de vaart en is één van de allereerste baggerschepen in de sector die op verschillende brandstoffen kan werken. Sinds enkele jaren investeert DEME fors in milieuvriendelijke en energiebesparende technologie om de uitstoot van zijn schepen terug te dringen. DEME test ook de mogelijkheden van emissieloze brandstoffen zoals groene methanol of groene waterstof.

“Emissiearm werken is de nieuwe maatstaf voor het onderhoudsbaggeren op de Schelde. Door voortdurend te investeren in nieuwe technologieën wil DEME koploper blijven in de transitie naar alternatieve brandstoffen in de baggersector”, zegt Luc Vandenbulcke, CEO DEME Group. “Met onze nieuwe schepen willen we niet enkel tegemoetkomen aan de veranderende milieunormen maar de regelgeving steeds een stap voor blijven om zo het onderhoud van onze havens en hun toegangsgeulen verder te verduurzamen, een vereiste die nog belangrijker is als we werken in dichtbevolkte regio’s en nabij Natura 2000 gebieden.”

De onderhoudsbaggerwerken op de Schelde gebeuren in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De afdeling Maritieme Toegang zorgt ervoor dat schepen de Vlaamse zeehavens vlot kunnen bereiken en staat zo in voor de leiding, sturing en controles van deze baggerwerken.

(bericht en foto : Deme)Source link