voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

BAG speurt op Maut-fraude bij LNG-trucks • TTM.nl

Feb 10, 2021


Het Duitse Bundesamt für Güterverkehr (BAG) heeft momenteel een strafklacht ingediend in een zaak waarin vermoed wordt dat vervalste certificaten voor de installatie van LNG-tanks zijn overgelegd. Daarmee kan een vervoerder ten onrechte Maut-vrijstelling krijgen.

Vorig jaar intensiveerde de BAG haar controles op trucks met bivalente aandrijving (diesel/LNG). Bij een controle in juni werden er van de 29 gecontroleerde trucks er tien zowel diesel als LNG als brandstof, twee van deze trucks voldeden niet aan de eisen voor vrijstelling voor Maut. Bij andere controles werden nog eens elf trucks opgespoord die niet aan de eisen voldoen. Een boeteprocedure en een terugvordering van het Maut-voordeel is dan het gevolg.

Trucks op LNG of CNG zijn sinds 1 oktober 2019 vrijgesteld van Maut. Ook bivalente voertuigen komen daarvoor in aanmerking, maar dan moet de aardgastank wel minimaal 300 liter of 115 kg groot zijn. De BAG kwam echter tijdens de controle trucks op het spoor met een te kleine LNG-tank. De vervoerder schermde nog met homologatiecertificaten, waaruit moest blijken dat er wel degelijk sprake was van een bivalente aandrijving, maar aangezien die niet vermeldden hoe groot de aardgastanks waren. Navraag bij de fabrikant van de vrachtwagen leerde de BAG echter dat de door de vervoerder verstrekte certificaat niet overeenstemde met de originelen.

De BAG heeft vervolgens een strafklacht ingediend wegens verdenking van een strafbaar feit op grond van artikel 269 van het wetboek van strafrecht. De BAG wijst erop dat alle gevallen zullen worden gemeld waarin het vermoeden bestaat dat vervalste certificaten worden overgelegd om aan de Maut-plicht te ontkomen.

Source link