voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

H&S Group en Friesland Campina onderweg met Iveco op LNG • TTM.nl

May 28, 2021


H&S Group biedt haar klanten duurzame logistieke oplossingen en kiest daarom bewust voor een Iveco S-Way Natural Power. Deze LNG-truck wordt door hen dedicated ingezet voor Friesland Campina om diverse vloeibare levensmiddelen te transporteren naar fabrieken in de Benelux en het Ruhrgebied. Met de komst van een Iveco S-Way NP zet H&S Group haar eerste stappen om haar wagenpark te verduurzamen.

Als een van de grootste logistieke dienstverleners binnen de vloeibare voedingsmiddelenindustrie kijkt H&S Group nauwlettend naar alle ontwikkelingen op het gebied van alternatieve aandrijftechnieken met in het bijzonder vloeibaar aardgas (LNG). In het keuzeproces heeft Jos van den Hurk als Manager Fleet & Equipment namens H&S Group ook gesproken met andere partijen. Deze rijden net als H&S Group voor Friesland Campina en hebben goede ervaringen met hun Iveco S-Way NP op LNG. Deze levert bovengemiddelde prestaties tijdens het vervoer van vloeibare levensmiddelen, waardoor H&S Group met de komst van een identieke Iveco S-Way NP 460 weloverwogen kiest voor het beste dieselalternatief. Met Joep van Aar, Director Key Accounts van Iveco NLS, zijn alle details met betrekking tot de uitvoeringsspecificatie en TCO uitgewerkt en hebben geleid tot deze positieve beslissing.

De besluitvorming van H&S Group werd vergemakkelijkt door een meer dan haalbare business case in combinatie met de hoogst haalbare actieradius en een doorontwikkelde infrastructuur voor tankmogelijkheden, waardoor de chauffeurs altijd kunnen tanken binnen het gebied waarin zij actief zijn. Jos van den Hurk licht het financiële plaatje namens H&S Group toe: “We kiezen bewust voor een Iveco S-Way NP, omdat we het aantal tankbeurten zo laag mogelijk willen houden ondanks het feit dat we jaarlijks hiermee zo’n 230.000 kilometer afleggen. Onze chauffeurs zijn met hun nieuwe Iveco LNG-truck namelijk geen onnodige tijd kwijt aan de pomp, waardoor wij zoveel mogelijk ritten kunnen rijden voor Friesland Campina. Ook dat draagt eraan bij dat onze Iveco S-Way NP’s een aantrekkelijke kilometerkostprijs en een lage TCO kennen.”

De keuze voor de Iveco S-Way NP werd door H&S Group kwaliteitsbewust en resultaatgericht gemaakt, omdat de LNG-truck wordt geroemd vanwege zijn betrouwbaarheid. De S-Way NP kent namelijk een onderhouds- en olieverversingsinterval van 90.000 kilometer, waardoor H&S Group bij de Iveco S-Way NP de garantie heeft op een maximale uptime. Deze unieke eigenschappen gaven uiteindelijk de doorslag, omdat H&S Group haar aanwinst 24/7 inzet om vloeibare transportmiddelen te transporteren. Dit doet men dagelijks met een GVW-combinatie van 50 ton, omdat de chauffeurs rijden met een tankoplegger welke een inhoud heeft van 38.000 liter.

H&S Group maakt met haar Iveco S-Way NP de eerste kilometers op vloeibaar aardgas die 10% minder CO₂ uitstoot dan een vergelijkbare truck met een Euro VI Step D dieselmotor. Als je de aanwinst afzet tegen zijn dieselconcurrent, dan stoot de LNG-truck ook nog eens 90% minder stikstofdioxide (NO₂) en 95% minder fijnstof uit. Hierdoor levert H&S Group een aanzienlijke bijdrage aan een schonere wereld. Jos van den Hurk vult hierop aan: “De Iveco S-Way NP is voor ons hét perfecte alternatief om op een financieel verantwoorde manier je transportactiviteiten duurzamer in te richten.”

Source link