voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Koning opent eerste Nederlandse bio-lng-installatie

Oct 18, 2021


Koning Willem-Alexander heeft donderdag 14 oktober de eerste bio-lng-installatie van Nederland geopend. De installatie in het Amsterdamse havengebied vormt een mijlpaal op weg naar de verduurzaming van het wegtransport, stellen initiatiefnemers Shell, Renewi en Nordsol. 


De nieuwe installatie staat op het terrein van afvalverwerker Renewi. Dat bedrijf zamelt in heel Nederland organisch afval in, zoals supermarktproducten die over de datum zijn en restaurantafval. Dat afval belandt in Amsterdam-Westpoort  in een grote vergister, waar het wordt omgezet in biogas; jaarlijks ongeveer acht miljoen kubieke meter.Proefdraaien


Het bedrijf Nordsol ontwikkelde de technologie waarmee dat biogas voortaan kan worden omgezet in bio-lng, en ontwierp er een installatie voor, die pal naast de vergister is opgesteld. Die acht miljoen kubieke meter biogas is goed voor 3,4 kiloton bio-lng.


‘We zijn al aan het proefdraaien: de eerste tonnen bio-lng zijn inmiddels geproduceerd,’ zei Léon van Bossum, commercieel directeur van Nordsol. ‘Als het stadium van finetunen is afgerond, gaan we vol draaien.’ Op hetzelfde terrein verrijst een ‘ontpak-fabriek’, waar robots de verpakkingen van het organische materiaal verwijderen. Methaan en CO2


De installatie is in staat om voldoende brandstof te produceren voor dertien miljoen vrachtwagenkilometers, wat neerkomt op de brandstof die ongeveer driehonderd vrachtwagens in een jaar gebruiken. Daarmee wordt volgens de betrokken bedrijven de uitstoot van tien kiloton fossiele COvoorkomen. Ook de uitstoot van stikstof en fijnstof is bij bio-lng aanmerkelijk lager dan bij andere brandstoffen.


Het biogas uit de vergister bevat ongeveer zestig procent methaan en veertig procent CO2. Eerst wordt het methaan via membranen gefilterd uit het gas, waarna het verder de installatie in wordt geleid. De COwordt apart opgevangen en verkocht als grondstof voor onder meer de tuinbouw- en de voedingsmiddelenindustrie. Tankwagens


Het biomethaan gaat naar een cryogene toren, waar het bij extreem lage temperaturen vloeibaar wordt gemaakt. Vervolgens wordt het opgeslagen in een bio-lng-tank. Tankwagens van Shell kunnen het daar ‘tanken’ om het vervolgens te distribueren over de lng-tankstations van Shell.


Daar wordt het vervolgens gemengd met gewoon lng, oftewel vloeibaar aardgas. Lng-vrachtwagens kunnen zonder aanpassing op een mengsel met de nieuwe brandstof rijden. 

 


CEO Jerom van Roosmalen van Nordsol (links) en president-directeur Marjan van Loon van Shell (op de rug gezien) krijgen uitleg over een tankwagen die bio-lng naar pompstations door heel Nederland gaat brengen. Circulaire oplossing


De komende jaren moeten er nog zeker tien vergelijkbare installaties bijkomen. Het welslagen van de afspraken uit het Energieakkoord staat of valt bij de vraag of we erin slagen de uitstoot van zwaar vrachtverkeer en de scheepvaart terug te dringen, zei president-directeur Marjan van Loon van Shell bij de opening. ‘Bio-lng is een mooie, circulaire oplossing die zo kan worden toegepast’, zei ze.


Voorwaarde is wel dat de accijnzen op bio-lng nu nog 45 procent dan fors wordt teruggeschroefd of zelfs helemaal afgeschaft. ‘Om echt grote stappen te kunnen zetten is dat noodzakelijk, stelde Van Loon.  Membranen


Voor het functioneren van de installatie is nauwelijks mankracht nodig, ‘De membranen die de CO2 en het methaan in het biogas van elkaar scheiden, worden vanzelf schoongeblazen’, zegt Remco Krul van Nordsol. ‘Het toevoegen van chemicaliën om het biomethaan te zuiveren is dan ook niet nodig en er is geen warmte nodig.’  


Volgens Otto de Bont, CEO van Renewi, past de nieuwe installatie perfect in het streven naar een circulaire economie. ‘Uit afval winnen we een nieuwe grondstof’, zegt hij. ‘Producten die over de datum zijn, halen wij op bij de supermarkt, die vervolgens wordt bevoorraad door een vrachtwagen die op bio-lng rijdt.’Foto’s: De Ingenieur

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.Source link