voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

‘Conclusies LNG-rapport T&E niet in lijn met testresultaten’ • TTM.nl

Nov 14, 2021


Er ontstond donderdag veel ophef over een rapport van Transport & Environment over LNG. Daarin gaat T&E, naar nu blijkt, selectief en creatief aan de slag met TNO-rapporten over hoe de emissie van LNG-trucks zich verhoudt tot die van dieseltrucks. De conclusies van het rapport van T&E zijn dan ook niet in lijn met de beschikbare testresultaten, zeggen het Nationaal LNG Platform en diens Europese evenknie The Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA).

T&E heeft de krantenkoppen van vermaarde Nederlandse dagbladen gehaald met de stelling dat LNG-trucks tot wel vijf keer meer vervuilend zijn dan dieseltrucks. De kranten, en ook zelfbenoemde vakwebsites, namen de bevindingen van T&E klakkeloos over, zonder zelf even in de TNO-rapporten te duiken. Wie dat doet ziet dat TNO onder bepaalde omstandigheden soms hoge NOx-waarden voor LNG-trucks noteert, maar die zelf ook al nuanceert en concludeert dat LNG-trucks prima voldoen aan de limietwaarden. Tevens valt te noteren dat T&E de resultaten van  slechtst presterende LNG-truck vergelijkt met die van de best presterende dieseltruck en vervolgens die resultaten extrapoleert.

De hoge NOx-uitstoot van LNG-trucks waar T&E haar algehele conclusie op baseert, is namelijk afkomstig uit een rapport uit 2017. Daaruit blijkt dat LNG-trucks na een koude start in stedelijk gebied een verhoogde stikstofemissie kennen (hetzelfde geldt overigens voor dieseltrucks, red.) De verhoogde emissie bij een koude start gaat voor die PEMS-test voornamelijk op voor één bepaalde truck. Dezelfde test wordt een jaar later, in 2018, herhaald met deze vrachtwagen en dan blijken de resultaten ineens heel anders. Deze TNO-test laat dan een NOx-reductie zien van 90 procent. Deze test toont verder aan dat er geen sprake is van een verhoogde NOx-emissie bij de koude start. Daarnaast laat deze test ook een aanzienlijke N2O-reductie (broeikasgas) zien. T&E gaat in haar rapport echter geheel voorbij aan het rapport van TNO uit 2018.

Het Nationaal LNG Platform heeft in reactie laten weten
vraagtekens te zetten bij de smalle basis in het TNO rapport waarop de
conclusies zijn gebaseerd. Slechts drie LNG-trucks zijn getest, waarvan twee
uit 2017. Het Platform wijst eveneens op het rapport van TNO uit 2018, waar
heel andere waarden worden gemeten dan in het rapport uit 2017.

In het artikel van Transport&Environment is volgens het Nationaal
LNG Platform er geen aandacht geschonken aan de geluidsreductie door
LNG-voertuigen. LNG-trucks zijn aanzienlijk stiller, zowel bij het
manoeuvreren, als bij het rijden in de stad. (Bron: rapport Ecorys diesel VI 85
dBA, :LNG 72 dBA) Ook wat betreft CO2-reductie laten de LNG-trucks goede waarden
zien. De reductie varieert van 10 procent voor de oudere modellen tot 19
procent voor de moderne LNG-truck, zo valt te lezen in de TNO-rapporten.

Het Nationaal LNG Platform wijst er op dat LNG de transitiebrandstof is voor Bio-LNG. “Daarmee kan tot 100 procent CO₂-reductie worden bereikt. De SER is een onderzoek gestart naar de beschikbaarheid van de verschillende type bio-massa. Eerder onderzoek dat werd uitgevoerd door CE Delft laat zien dat er veel potentie is, namelijk ruim 400.000 ton bio-LNG per jaar in 2030. Een LNG-truck verbruikt op jaarbasis ongeveer 30 ton. Het Nationaal LNG Platform is van mening dat alle vormen van energietransitie in mobiliteit (elektrisch, waterstof, advanced bio-fuels en Bio-LNG) noodzakelijk zijn om de CO₂-reductie in 2030 – 2050 te realiseren. De transitie van LNG naar Bio-LNG krijgt nu vorm en resulteert in een CO₂-reductie van bron tot uitlaat”, aldus het platform in een reactie.

Vrijdag publiceerde NGVA een eigen analyse van het rapport van T&E, waarin het de bevindingen van T&E op veel punten weerlegt en aantoont dat T&E diverse zaken door elkaar haalt en op basis daarvan verkeerde conclusies trekt.

Source link