voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Tweeduizendste gastanker voor Fluxys LNG Zeebrugge

Dec 14, 2021


De ‘Coral Methane’ was de tweeduizendste gastanker die Fluxys in Zeebrugge behandelde sinds de start van de lng-terminal in 1987. Na de start van het Yamalcontract vorig jaar en in dit lopende recordjaar dikt dat cijfer steeds sneller aan.

In Zeebrugge kreeg de aanloop van aardgastanker ‘Coral Methane’ meer dan gewone aandacht. Dit was namelijk de tweeduizendste gastanker die er aanliep sinds de start van de lng-terminal in juni 1987. Zeebrugge ontpopte zich in de voorbije eeuw tot een energiehaven met petroleum en steenkool. De jongste decennia is die rol overgenomen door vloeibaar aardgas. De lng-terminal is een kruispunt van Europese distributieleidingen en in de recente jaren werd geïnvesteerd in infrastructuur voor overslag van schepen.

De teller kwam vanaf 2019 in een stroomversnelling. Dat jaar werd met 130 aanlopen het vorige record van 82 aanlopen – dat was in 2009 – verpulverd. “We gaan opnieuw naar een record: dit jaar werden al 142 gastankers behandeld ten opzichte van 97 in dezelfde periode vorig jaar”, meldt woordvoerder Laurent Remy.

Zomerroute

Toch viel de activiteit vanaf de zomermaanden op een laag pitje, met als dieptepunt slechts drie schepen in oktober. “In de zomerperiode lagen de gasprijzen op het Europese vasteland zeer laag, in het bijzonder in Noord-West-Europa. Daardoor was het voor de producenten veel minder rendabel om voor deze markt grote hoeveelheden te lossen”, verduidelijkt Remy.

Bijkomend is het voor Yamal LNG in de zomer niet nodig om in Zeebrugge over te slaan. De aardgasfabriek in het Russische Sabetta kan in die ‘warme’ periode haar klanten in Azië rechtstreeks via de zomerroute (zie foto) bedienen. Dat in tegenstelling tot de wintermaanden, wanneer Yamal met ‘ijsbrekers’ het aardgas via de noordelijke route naar Zeebrugge brengt. Daar wordt het overgeslagen op conventionele tankers die niet voor de dichtgevroren noordelijke zee geschikt zijn. In november staan opnieuw meer aanlopen gepland.

Trucks op recordkoers

Ook de verdeling van lng via vrachtwagens vanuit Zeebrugge zit op recordkoers. Eind oktober vonden al 2.588 tankbeurten plaats, bijna het totale aantal van 2.620 in het hele vorige recordjaar 2019. In deze toename speelt de bunkering van schepen met aardgasmotoren een rol. De voorbije maanden vertoefde het lng-bunkerschip ‘Engie Zeebrugge’ in Noorwegen, waardoor alle bunkering in Zeebrugge met tankwagens moest gebeuren.

Roel JacobusSource link