voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

LNG-prijzen door het dak – Transport en Logistiek Nederland

Jan 31, 2022


Waar een kilo LNG twee jaar geleden zo’n 90 eurocent per liter kostte, is dat inmiddels opgelopen tot zo’n € 2,50. Dit brengt transportondernemers in problemen. TLN ontvangt signalen van leden die aangeven dat zij met deze hoge brandstofprijzen niet meer rendabel kunnen ondernemen.

Niet omlaag
Er is een behoefte aan een compensatieregeling, zeker omdat gelet op de internationale ontwikkelingen verwacht mag worden dat de LNG-prijs voorlopig zeker niet omlaag zal gaan. Een teruggaveregeling voor fossiele brandstoffen vormt echter in deze tijd van klimaatplannen voor overheden en politici een controversieel onderwerp.

Milieubeleid
Niettemin doet TLN onderzoek naar de situatie en treedt daarover de komende tijd in overleg met de desbetreffende departementen. Het is niet stimulerend als bedrijven die op grond van het gevoerde milieubeleid van de overheid zijn overgestapt naar LNG-trucks en nu alleen zelf zouden moeten opdraaien voor de consequenties.

Ondernemersrisico
De vraag die hier speelt is in hoeverre deze ontwikkelingen vallen onder een normaal ondernemersrisico. Voor ondernemers die de inzet van LNG-trucks nog overwegen is op dit moment een waarschuwing op zijn plaats. Enerzijds omdat de CO2-reductie van LNG-trucks beperkt is zolang er fossiele LNG wordt getankt omdat bioLNG nog niet of nauwelijks beschikbaar is. Anderzijds omdat de business case voor het rijden op LNG door deze extreme prijsstijging momenteel sterk onder druk staat.Source link