voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Nieuws Kennisbundel LNG

Feb 18, 2022


14 februari 2022

Het gebruik van LNG (Liquid Natural Gas) in Nederland neemt steeds meer toe. Welke wet- en regelgeving is hierbij van toepassing? Wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? En aan welke veiligheidsaspecten moet je denken? De nieuwe kennisbundel LNG beantwoordt deze en andere vragen.

LNG is door extreme koeling (-162 gr C) vloeibaar gemaakt aardgas. Aardgas is in Nederland al decennialang de meest gebruikte energiebron voor het verwarmen van gebouwen en wordt daarnaast ook veel als grondstof, bijvoorbeeld voor de productie van waterstof, in de industrie gebruikt. De gasvelden in de provincie Groningen raken echter leeg en daarnaast wordt de winning van aardgas in Groningen verminderd vanwege aardbevingen. Dit leidt er mede toe dat aardgas geïmporteerd moet worden. Dat vindt ook grootschalig plaats in de vorm van LNG.
 
Deze kennisbundel gaat over LNG en behandelt opslag en transport van LNG in Nederland. Deze kennisbundel komt in beheer van het IFV; dit garandeert dat de inhoud van de kennisbundel (periodiek) geactualiseerd wordt als daar aanleiding toe is. Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van LNG (met name in het kader van het toenemend gebruik als brandstof voor schepen, vrachtwagens en bussen) zijn actualisaties van deze kennisbundel te verwachten

Voor wie?

Er zijn veel organisaties die baat hebben bij een goede en verantwoorde bundeling van kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie. Naast de veiligheidsregio’s zijn dat bijvoorbeeld omgevings-diensten, bevoegd gezagen, het bedrijfsleven en burgers.

Online kennis gebundeld

De kennisbundel LNG is onderdeel van het project ‘Kennisbundeling Veilige Energietransitie’.

Download de kennisbundel LNG

Kennisbundel LNGSource link