voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

TLN pleit voor LNG-regeling

Feb 9, 2022


TLN pleit bij het ministerie van Economische Zaken voor een regeling voor transportbedrijven die benadeeld zijn door de extreme LNG-prijzen. Bedrijven die op grond van milieuvoordelen zijn overgestapt op LNG, mogen hier niet de dupe van worden, zo stellen zij.

Diverse vervoerders hebben de afgelopen tijd kenbaar gemaakt dat de extreme prijsstijgingen van LNG een rendabele inzet van voertuigen die op deze brandstof rijden onmogelijk maakt. In twee jaar tijd is de prijs van LNG explosief gestegen van € 0,90 naar € 2,50 per kilogram.

Klimaatambities
In een brief aan het ministerie van Economische Zaken erkent TLN dat in de tijd van klimaatambities het misschien niet zo goed lijkt te passen om subsidie te vragen voor fossiele energie. De branche-vereniging heeft echter argumenten om dat nu wel te doen.

Stimuleringsbeleid
“Transporteurs die wellicht onder invloed van het stimuleringsbeleid van de overheid zijn overgegaan op LNG en hiermee milieuvoordelen bereiken, dreigen nu van deze positieve keuze de dupe te worden”, zo schrijft TLN. Daarnaast ziet TLN marktkansen ontstaan voor versnelde ingroei van bio-LNG dat nog voor veel meer CO2-reducties in het goederenvervoer kan zorgen. Hiervoor zijn voorlopers in de transportsector nodig die geïnvesteerd hebben in LNG-trucks. “De oplopende frustratie van de gedupeerde bedrijven belemmert de ingroeimogelijkheden van goederenwegvervoer op basis van bio-LNG.”

Compensatieregeling
De branchevereniging stelt aan het ministerie een compensatie-regeling voor waarmee gedupeerde transportbedrijven kunnen blijven concurreren in de competitieve markt van goederenvervoer over de weg. Daarbij denkt TLN aan een regeling die voorziet in de meer-kosten die voortkomen uit extreme LNG-prijzen die niet op grond van de reguliere dieselclausule in rekening kunnen worden gebracht.

Bron: TLNSource link