voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Gasunie: import lng en groene waterstof via nieuwe terminals in Eemshaven

Mar 18, 2022


Artist’s impression van een lng-schip.

Gasunie wil behalve een tijdelijke drijvende lng-terminal in de Eemshaven ook een definitieve aanlanding en opslag voor vloeibaar aardgas en groene waterstof bouwen.

Dat vertelden Bart Jan Hoevers en Ulco Vermeulen van Gasunie donderdagmiddag tijdens een briefing over de leveringszekerheid van aardgas voor leden van de Tweede Kamer. De nieuwe terminals zouden in drie tot vijf jaar tegelijk kunnen worden ontwikkeld. Gedurende die tijd kan de drijvende terminal dienstdoen.

Belangrijke rol

Voor groene waterstof wordt een belangrijke rol voorzien in een duurzaam energiesysteem. Het wordt gemaakt met zonne- of windenergie. Groningen heeft grote ambities met de productie, opslag en aanlanding van de duurzame energiedrager.

Gasunie maakte eerder bekend de mogelijkheden voor de import van lng (liquified natural gas, ofwel vloeibaar gemaakt aardgas) In Nederland te willen verdubbelen vanwege de spanningen met Rusland, de belangrijkste gasleverancier voor Europa. Daartoe zou de capaciteit bestaande Gate Terminal voor lng in Rotterdam moeten worden vergroot van 12 tot 20 miljard kubieke meter aardgas per jaar. Via de tijdelijke terminal in de Eemshaven zou 4 tot 5 miljard kubieke aardgas geïmporteerd kunnen worden.

Noodzakelijk voor de gasmarkt

Volgens Vermeulen en Hoevers is het niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk voor de gasmarkt in Noord-West-Europa van belang dat de capaciteitsuitbreiding er voor de winter komt. Ook Duitsland werkt aan twee lng-terminals, maar de realisering daarvan duurt jaren.

Dat komt doordat de Duitse havens, anders dan de Nederlandse havens, op betrekkelijk grote afstand van het aardgasnetwerk liggen. Daardoor moet er voor de twee nieuwe Duitse lng-terminals waarvan een zo’n 20 tot 25 kilometer nieuwe gasleiding worden aangelegd. In de Eemshaven is een nieuwe transportleiding van slechts een kilometer nodig.

Geen aardgas meer nodig

Als Nederland door de energietransitie geen aardgas meer nodig heeft, kan de lng-capaciteit in de Eemshaven geschikt worden gemaakt voor groene waterstof, zei Vermeulen.

Het Gasunie-tweetal wees de Kamerleden op het belang dat de Nederlandse gasopslagen voor de volgende winter voldoende worden gevuld. Energiebedrijven sloegen daar in de vorige zomer veel minder in op dan gebruikelijk omdat de gasprijs zo hoog was. De beperkte voorraad leverde geen problemen op door onder meer de zachte winter.

Onderbreking

Volgens Hoevers en Vermeulen worden de opslagen opnieuw niet goed gevuld als de overheid niet ingrijpt. Er moet volgens hen voor 1 april een instantie worden aangewezen die ervoor zorgt dat er maximaal gas wordt opgeslagen, omdat er anders grote problemen ontstaan als de aanvoer van Russisch gas wordt onderbroken. ,,Hoe voller de opslagen, hoe langer we een onderbreking kunnen overbruggen”, aldus Hoevers.

De twee meldden dat er momenteel op Europees niveau veel overleg is om de leveringszekerheid veilig te stellen. Eerder al maakte de Europese Commissie bekend de EU-lidstaten te verplichten ervoor te zorgen dat de gasopslagen in het najaar vol zijn, als ‘de markt’ daar niet voor zorgt. Daarvoor zal het kabinet een greep in de schatkist moeten doen. Minister Jetten zei dat het aanvullen van de voorraden Nederland bij de huidige gasprijzen 6 tot 7 miljard euro gaat kosten.

Vacatures

Senior Communicatieadviseur

VCOG

Senior onderzoeker

Zorgbelang Drenthe

Productiemedewerkers

Tesselaar AlstroemeriaSource link