voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Fluxys ontving recordaantal lng-schepen in Zeebrugge

Apr 2, 2022


Gasnetbeheerder Fluxys Belgium heeft vorig jaar 181 schepen ontvangen aan zijn terminal voor vloeibaar aardgas (lng) in Zeebrugge, een record. Dat blijkt woensdag uit de jaarcijfers van het bedrijf.

Het vorige record dateerde van 2020, toen er 172 schepen aanmeerden aan de lng-terminal. De drukste maand vorig jaar was mei, met 26 schepen.

Het aantal laadbeurten van lng-vrachtwagens in Zeebrugge verdubbelde zelfs tot 6.635. Dat is volgens Fluxys te danken aan “de scherpe stijging van de vraag naar lng als alternatieve brandstof voor schepen en vrachtwagens.” Omdat de trucklaadstations hun maximumcapaciteit naderen, worden er vier bijgebouwd. Er werd vorig jaar ook een bio-lng-dienst opgestart.

Energiedraaischijf

Fluxys Belgium realiseerde in 2021 een geconsolideerde omzet van 573,2 miljoen euro, ruim 2 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met 3 procent tot 75,5 miljoen euro. De gasnetbeheerder stelt een brutodividend voor van 1,38 euro per aandeel, 1 cent meer dan vorig jaar.

Het bedrijf wil in 2026 de eerste infrastructuur klaar hebben om waterstof en/of CO2 te vervoeren. “De opzet is om in lijn met de marktbehoeften infrastructuur te ontwikkelen vanuit industriële clusters, verbindingen te maken tussen die clusters en met de buurlanden”, zo staat in een persbericht. “Zo leggen we de basis om de rol van België als energiedraaischijf in Noordwest-Europa duurzaam door te starten met de molecules van morgen.”

Klimaatneutraal

Tegen 2035 wil het bedrijf voorts klimaatneutraal zijn. Het zegt op schema te liggen om de eigen broeikasgasemissies tegen 2025 alvast te halveren in vergelijking met 2017. In het kader daarvan komen er op de lng-terminal in Zeebrugge drie extra hervergassers met zeewater. “De warmte van zeewater gebruiken om lng weer in gasvorm om te zetten zal het energieverbruik en daardoor ook de emissies van de lng-terminal substantieel doen dalen”, zegt Fluxys.

Van de oorlog in Oekraïne verwacht Fluxys Belgium “geen belangrijke impact op het geconsolideerde resultaat van de groep.”Source link