voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Recordaantal schepen voor vloeibaar aardgas in Zeebrugge

Apr 20, 2022


Recordaantal schepen voor vloeibaar aardgas in Zeebrugge

Het vorige record dateerde van 2020, toen er 172 schepen aanmeerden aan de lng-terminal. De drukste maand vorig jaar was mei, met 26 schepen.

Stijgende vraag

Het aantal laadbeurten van lng-vrachtwagens in Zeebrugge verdubbelde zelfs tot 6.635. Dat is volgens Fluxys te danken aan “de scherpe stijging van de vraag naar lng als alternatieve brandstof voor schepen en vrachtwagens”. Omdat de trucklaadstations hun maximumcapaciteit naderen, worden er vier bijgebouwd. Er werd vorig jaar ook een bio-lng-dienst opgestart.

Het bedrijf wil in 2026 de eerste infrastructuur klaar hebben om waterstof en/of CO2 te vervoeren. “De opzet is om in lijn met de marktbehoeften infrastructuur te ontwikkelen vanuit industriële clusters, verbindingen te maken tussen die clusters en met de buurlanden”, zo staat in een persbericht. “Zo leggen we de basis om de rol van België als energiedraaischijf in Noordwest-Europa duurzaam door te starten met de molecules van morgen.”

Klimaatneutraal

Tegen 2035 wil het bedrijf klimaatneutraal zijn. Het zegt op schema te liggen om de eigen broeikasgasemissies tegen 2025 alvast te halveren in vergelijking met 2017. In het kader daarvan komen er op de lng-terminal in Zeebrugge drie extra hervergassers met zeewater. “De warmte van zeewater gebruiken om lng weer in gasvorm om te zetten zal het energieverbruik en daardoor ook de emissies van de lng-terminal substantieel doen dalen”, zegt Fluxys. Van de oorlog in Oekraïne verwacht Fluxys Belgium “geen belangrijke impact op het geconsolideerde resultaat van de groep”.

Fluxys Belgium realiseerde in 2021 een geconsolideerde omzet van 573,2 miljoen euro, ruim 2 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met 3 procent tot 75,5 miljoen euro. De gasnetbeheerder stelt een brutodividend voor van 1,38 euro per aandeel, 1 cent meer dan vorig jaar.

Source link