voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Drijvende LNG-installatie begin augustus verwacht in Groningse Eemshaven  

May 8, 2022


De Groningse Eemshaven krijgt een importterminal voor LNG. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Ook is de inschrijving gestart voor marktpartijen die LNG naar Europa willen brengen. De drijvende LNG-installatie die nu nog in Singapore ligt, vertrekt in mei op transport richting Nederland. Naar verwachting bereikt deze installatie de Eemshaven begin augustus.

Een importterminal voor LNG in de Groningse Eemshaven wordt een feit. Volgens Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie zijn enkele belangrijke stappen gezet. “We gaan nu in verdere onderhandeling met potentiële klanten. Zij gaan onze terminal in de nabije toekomst gebruiken. Eerst voor LNG, later voor groene waterstof. We doen dit onder de naam EemsEnergyTerminal”.

Geschikt maken van het gas

Het aardgas kan niet zomaar per schip op transport. Daarvoor is voorbereiding voor veilig transport nodig. Concreet betekent dit dat het gas vloeibaar (Liquefied) wordt gemaakt. Bij aankomst zal het vervolgens weer vluchtig worden gemaakt. Op die manier is het geschikt voor het transport in het Nederlands gasnetwerk.

Drijvende LNG-installatie

In de Eemshaven komen installaties waar de drijvende LNG-installatie aan kan meren. Het gaat hier om de S188 van de Belgische firma Exmar. De drijvende LNG-installatie maakt het vervolgens mogelijk om vloeibaar aardgas per schip naar de Eemshaven te brengen om daar door de installatie te worden omgezet naar gas.

EemsEnergyTerminal

Marktpartijen zullen het LNG-gas inkopen. Ze gebruiken daarvoor de nieuwe drijvende terminal. Doel is om al deze winter vloeibaar aardgas naar Nederland te kunnen brengen. Vanuit de Eemshaven draagt Gasunie dan zorg voor het verdere transport van gas in Nederland via het landelijke gasleidingnetwerk.

Groene waterstof

In de toekomst zou een nieuwe terminal kunnen dienen voor de inzet van groene waterstof. Waterstof is een speerpunt in de strategie van Gasunie. Het is ook een pijler onder de toekomstige economische ontwikkeling van Noord-Nederland.

Import LNG vergroten

Afgelopen maart maakte Minister Jetten van Energie en Klimaat bekend dat het Nederlandse kabinet samen met Gasunie onderzoekt hoe het vergroten van de importcapaciteit voor LNG in Nederland op korte termijn mogelijk is. De import van LNG kan bijdragen aan minder afhankelijkheid van gas uit Rusland. Gasunie is hierover al enige tijd intensief met het kabinet in overleg. Naast Eemshaven zal ook de bestaande GATE-terminal op de Maasvlakte in Rotterdam een optimalisatie ondergaan. Hierdoor wordt de realisatie van meer LNG gerealiseerd mogelijk. Eemshaven én Rotterdam samen zijn dan goed voor een verdubbeling van de LNG-capaciteit in Nederland.

Bron en beeld: Gasunie

Source link