voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Crisisupdate: Onbalansmarkt onverwachts grillig

Jan 30, 2023


Met een TTF-gasprijs voor de korte termijn van minder dan 55 euro per megawattuur kwam de prijs gisteren nog net iets lager uit dan het laagtepunt van twee weken terug. Begin december 2021 lag de gasprijs voor het laatst zo ‘laag’. Nog altijd ligt de gasprijs bijna drie keer zo hoog als voor het uitbreken van de energiecrisis. De elektriciteitsprijs is vrijdag gestegen. In deze nieuwe crisisupdate zetten we de energieontwikkelingen en -berichtgeving weer op een rijtje.


De TTF-gasprijs voor februari 2023 t/m 26 januari. Vrijdagochtend om 9.30 uur lag de gasprijs onder de 53,5 euro per megawattuur. Klik hier voor actuele cijfers.


TTF-gasprijsontwikkeling oktober 2021-januari 2023

De APX day ahead-elektriciteitsprijs voor de basisuren ligt vrijdag een stukje hoger dan donderdag. De wind vlakt volgens de weersvoorspellingen vandaag wat af en ook de zon laat zich maar heel beperkt zien. De prijs voor basisuren ligt op 165,63 euro per megawattuur en op 190,77 euro voor de piekuren (tussen 8-20 uur). Op de BELPEX-markt liggen de prijzen nagenoeg gelijk aan donderdag en is er sprake van een verwaarloosbare stijging van de prijs van nog gene halve euro. De basisuren noteren 172,68 en de piekuren 190,77 euro.

In haar wekelijkse marktanalyse spreekt AgroEnergy van een ‘gasmarkt in evenwicht met Azië’. “De TTF-prijs voor maart ligt enkele centen per m3 onder de actuele LNG-prijs in Azie, maar dat doet de aanvoer nog geen pijn. Voor zomer 2023 en winter 2023 liggen de prijzen met ca. 58 ct/m3 resp. 67 ct/m3 vrijwel gelijk aan de Aziatische prijzen. Dit is een gezonde prijsverhouding en geeft aan dat de Aziatische gasmarkt mee daalt met de Europese markt. Grotere gasvraag vanuit China is nog niet zichtbaar in de prijzen.”

Over de elektriciteitsmarkt merkt men op dat de onbalansmarkt erg grillig was en grilliger dan verwacht. “De onbalans was onrustig met uitschieters omhoog tot bijna 1100 euro/MWh en omlaag tot onder nul. We hadden niet verwacht dat de onbalans zo beweeglijk zou zijn, gezien het hoge percentage opwekking uit fossiele centrales.” De contractprijzen voor noodvermogen zijn redelijk stabiel deze maand, stipt men verder ook aan. Lees hier de hele update, waarin de voorspelling zowel voor elektriciteit als in mindere mate voor gas is dat de prijs kan zakken komende week. 

Het Financieele Dagblad meldt, na gesprekken met experts, dat een overaanbod aan LNG dreigt. Europa moet in de strijd tegen hoge energieprijzen niet te driftig naar oplossingen zoeken voor het vervangen van Russisch gas, stellen zij in de krant. Lidstaten investeren zonder overleg en masse in LNG-terminals om de weggevallen import van Russisch gas te compenseren. Daardoor dreigt een LNG-overschot in Europa. Dat kan financieel nadelig uitpakken voor energiebedrijven en klimaatdoelen komen in gevaar. Sommige terminals zouden in 2030 al niet meer nodig zijn.

Geïnvesteerd wordt er ook in een stikstoffabriek in Zuidbroek. Na herhaaldelijke berichten over vertraging meldt Gasunie Transport Services nu, op basis van informatie van hoofdaannemer Air Products, dat de installatie vanaf oktober 2023 volledig operationeel zal zijn. Na afronding van de bouwwerkzaamheden in het voorjaar zal de installatie gedurende de zomer worden getest en stapsgewijs op gang gebracht voor een veilig oplevering. De fabriek is nodig om hoogcalorisch gas om te zetten in laagcalorisch gas, zoals dat ook uit het Groningergasveld komt. 

Staatssecretaris Vijlbrief spreekt in een Kamerbrief zijn verontwaardiging over het stikstofgesteggel in Zuidbroek. “Ik vind deze grote vertraging zeer teleurstellend, ondanks dat de fasering de vertraging mogelijk nog kan beperken”, schrijft hij in zijn brief van donderdag 26 januari. De staatssecretaris zegt dat hij eerdere uitleg van Gasunie Transport Services deze maand onvoldoende vond. Er was ruzie tussen aannemers. De situatie escaleerde zelfs dusdanig, dat er sinds december geen bouwvorderingen meer zijn gemaakt, schrijft Vijlbrief. “Ik vind de algehele gang van zaken zeer teleurstellend. Het handelen van Air Products en Ballast Nedam Industriebouw is onprofessioneel. Het is onvoorstelbaar dat zij een project van groot nationaal belang zo uit de hand laten lopen.”


Update gasleveringszekerheid Nederland 27 januari, verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Source link