voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Baggerschepen op de Westerschelde stoten veel minder schadelijke stoffen uit

Feb 11, 2023


Volgens de Zeeuwse Milieufederatie, ZMf, is er alle reden om de scheepvaart op de Westerschelde zo snel mogelijk duurzaam te maken. ‘Baggerschepen zijn continu bezig om de Westerschelde en andere vaarroutes voor de kust bevaarbaar te houden. Ook voor de kustlijnzorg is grote inzet van schepen nodig. Al die schepen, voor baggeren, onderhoud of transport, zijn verantwoordelijk voor een grote uitstoot van broeikasgassen, fijnstof én stikstof’, vindt de ZMf.

Om de Westerschelde op afgesproken diepte te houden heeft de Vlaamse overheid een vergunning voor vaargeulonderhoud verstrekt. Met als voorwaarde om duurzaam te werken. Het Belgische baggerbedrijf Jan De Nul Group doet dit werk nu met de Sanderus. Uitgerust met ULEv technologie, Ultra-Low Emission vessel.Source link