voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

“LNG en straks BIO LNG maken bijna 40% uit van onze vloot”

May 18, 2023


Tholen – Het koelvervoer naar Duitsland is één van de speerpunten van Koeltrans dat onlangs haar 12,5-jarig jubileum vierde. Het transportbedrijf begeeft zich hoofdzakelijk in het segment van AGF en bloemen en planten, maar is volgens eigenaar Günther Maters andere bedrijfstakken in kaart aan het brengen om haar dienstverlening uit te breiden. Dat vertelt hij in dit verhaal dat recent in vakblad Primeur verscheen.

Gevraagd naar de belangrijkste ontwikkelingen in het transport naar Duitsland noemt Günther het beheersen van de kosten en het optimaliseren van de dienstverlening. “De klant wordt steeds veeleisender op het gebied van informatievoorziening. Dit betekent dat we een bezetting hebben van 24/7, vrachten bundelen, de beladingsgraad optimaliseren, x-dock faciliteiten aanbieden en dat alles met realtime informatievoorziening naar de klant.”

“Er worden hoge eisen gesteld aan het materiaal, niet alleen van de truck en oplegger, maar ook van de chauffeur die zelf de nodige hand- en spandiensten moet verlenen. Dit vereist ook training en begeleiden van de chauffeur. Dit doen we in huis zoals wij noemen de ‘Koeltrans academie’.”

“Het rijtijdenbesluit vergt eveneens veel aandacht om de truck zoveel mogelijk te laten rijden en de chauffeur rust te gunnen binnen het wettelijk kader. Daarnaast geeft het Mobility Pack de nodige uitdaging voor nu en op de langere termijn. Om dit zonder problemen te implementeren hebben we naast Nederland sinds 2018 een vestiging in Duitsland om de klant de gewenste flexibiliteit aan te kunnen bieden.”

Anticiperen op de bezettingsgraad van de trucks
“De huidige prijsstijgingen waar we allemaal mee te maken hebben door de oorlog in Oekraïne en de inflatie zetten de marges onder druk. De transportsector had te maken met enorme levertijden van trucks en trailers en daarbovenop enorme prijsstijgingen van het materieel.

Chauffeurslonen stijgen ook enorm, waarbij +10% geen uitzonderingen zijn. Om kwaliteit en kwantiteit te waarborgen moeten we dan ook creatief zijn in het anticiperen op de bezettingsgraad van de trucks. Met een vloot van meer dan 180 eenheden hebben we dit momenteel goed onder controle,” vertelt de transportondernemer.

“We zijn jaren geleden al gestart met de vergroening van onze vloot. LNG en straks BIO LNG maken bijna 40% uit van onze vloot. Hiermee zijn wij overtuigd een stap voor op de rest van de markt, dit vergt immers kennis en ervaring. Het is niet altijd makkelijk met de LNG-prijzen van de laatste tijd, maar met de toekomstige wetgeving en CO2-toeslagen gaat dit wel in ons voordeel zijn. Bio LNG heeft tevens als voordeel dat de CO2-besparing 90% is ten opzichte van diesel.”

“Onze vloot heeft al LZV’s en een groot deel hiervan rijdt inmiddels in Duitsland, echter de huidige wet- en regelgeving heeft zijn beperkingen ten aanzien van het gewicht. Tevens is het gewicht een aandachtspunt voor de AGF-sector, voor bloemen en planten is dit wel haalbaar,” aldus Gunther. Als grootste uitdaging voor de toekomst noemt hij om de informatiestroom naar de klant nog beter te maken dan vandaag de dag. “Gecombineerd met onze groene vloot is Koeltrans klaar voor de toekomst. Op naar de komende 12,5 jaar!” 

Dit artikel verscheen eerder in editie 4, 37e jaargang van Primeur. Zie hiervoor www.agfprimeur.nl. 

Voor meer informatie:
Koeltrans
Tel: 026-3252407
gunther@koeltrans.nl  
www.koeltrans.nl  

 Source link