voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Aardgas heeft mogelijk even grote impact op klimaat als steenkool

Jul 18, 2023


Dat fossiele brandstoffen broeikasgassen uitstoten, staat buiten kijf. Maar sommigen, met name steenkool, stoten bij verbranding meer uit dan bijvoorbeeld aardgas of olie. Volgens een nieuwe studie, die niet enkel rekening houdt met de verbranding, maar ook de secundaire uitstoot als gevolg van gaswinning en -transport, zou aardgas echter een grotere impact kunnen hebben op het klimaat dan eerder werd gedacht.

In het nieuws: Volgens een collegiaal getoetste studie die in vakblad Environmenta

Dit premium artikel is exclusief voor abonnees

Lees nu 3 artikels gratis per maand!

Denk jij vooruit, aan de toekomst van morgen? Business AM is jouw leidraad doorheen verandering. Hol niet achter de feiten aan en maak deel uit van Vlaanderens snelst groeiende business website.

Al abonnee? Log in en krijg toegang tot alle premium artikels.


Source link