voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

De keerzijde van volle gasopslagen

Jul 12, 2023


De storm is weer gaan liggen en ook op de energiemarkt lijkt het deze week iets rustiger, afgaand op slechts geringe prijspiekjes en -dalen voor de gasprijs en ook geen elektriciteitsuitschieters. Toch is het wel degelijk nog onrustig. En wie alvast iets verder vooruit kijkt, ziet snel vollopende gasvoorraden. Maar is dat per definitie goed? Meer daarover in de nieuwe nieuwe energie-update.


TTF-gasprijs augustuscontract t/m 5 juli 2023. Klik hier voor actuele cijfers.

Sterk wisselende prijzen
“Door enige uitloop van onderhoudswerkzaamheden aan de Noorse gasinfrastructuur en minder aanvoer van LNG, blijft de markt wat onrustig en is er onzekerheid over hoe de gastoevoer naar Europa zich ontwikkelt”, schrijven analisten van energieleverancier Vattenfall.

De toevoer van LNG in het Europese gasnet is afgenomen en de concurrentie met Azië in de vraag naar LNG zal van grote invloed zijn op de ontwikkeling van de gasprijzen in Europa, voorspellen zij.

“Neemt bijvoorbeeld de vraag in Azië als gevolg van een hittegolf toe, dan zal dat een prijsverhogend effect hebben voor de Europese gasmarkt. Blijft die toenemende vraag naar gas uit, dan is er ruimte voor een mogelijke prijsdaling. Zeker wanneer er vanaf half juli (tijdelijk) weer meer gas vanuit Noorwegen gaat komen, alvorens er in de maand augustus weer meer gepland onderhoud gaat plaatsvinden. Het lijkt erop dat de huidige situatie waarbij de prijzen per dag sterk kunnen verschillen en er ook gedurende de dag grote verschillen kunnen zijn, nog even zullen aanhouden.” Bekijk hier de hele update.

Keerzijde goed gevulde gasopslagen
In een nieuwe update van het team Energy Research en Strategy van Publieke Zaken is er aandacht voor de risico’s die er volgens Hans van Cleef en zijn team nog wel degelijk zijn en die voor een stijging van de gasprijs voor komende winter kunnen zorgen. Men wijst erop dat Rusland weliswaar niet veel meer aan Europa levert, maar wel aan Azië. Op een wereldmarkt waarom het draait kan onrust in Rusland daarom alsnog ook effect hebben op Europa.

Verder staat men stil bij de vraag wat er gebeurt als de gasvoorraden straks vol zijn. Ook met hoge voorraden blijven we afhankelijk
van LNG-importen, stellen de energiespecialisten. “Maar als door de hoge voorraden de prijzen te laag blijken te zijn, zal de aanvoer
van LNG onder druk kunnen komen door a) betere prijzen bij de concurrentie uit Azië, b) het niet kwijt kunnen van extra fysieke voorraad aan LNG binnen Nederland/Europa, en c) het gebrek aan langetermijncontracten die de voorzieningszekerheid waarborgen. Kortom: lage prijzen nu kunnen mede leiden tot hoge prijzen straks.” Dit en meer in de update van Publieke Zaken waarvan hier een preview te zien is.

De reeds gestegen tarieven voor de aansluiting en het transport op de elektriciteits- en gasnetten zullen nog fors verder stijgen. Dat concludeert de VEMW na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) m.b.t. de zogenaamde methodebesluiten, en minister Jetten over de kosten voor wind op zee, elektrificatie op land en minder gunstige marktomstandigheden.

Een onderzoek van studenten van de Universiteit Utrecht toont aan dat het benutten van restwarmte van elektrolysers en datacenters een veelbelovende strategie is voor het verminderen van CO₂-uitstoot in de Nederlandse tuinbouwsector. Dat stelt BlueTerra in een bericht over het onderzoek. “Het legt de basis voor verdere ontwikkeling en implementatie van duurzame warmte-oplossingen, die een significante bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.”Source link