voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

Europese uitstoot broeikasgassen daalt, maar geen reden voor staande ovatie

Aug 17, 2023Drie procent minder broeikasgassen stootte de Europese Unie uit in het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met het jaar ervoor. Dit meldt statistiekbureau Eurostat. De uitstoot daalde in bijna alle landen, het sterkst in Bulgarije (15 procent), Estland (14,5 procent) en Slovenië (9,5 procent.) De enige landen waar de uitstoot steeg waren Ierland (9 procent), Letland (7,5 procent), Slowakije (2 procent), Denemarken (1,5 procent) , Zweden (1,5 procent) en Finland (0,5 procent.). In Nederland daalde de uitstoot met 2 procent.

De dalende emissies passen in een Europese trend van sinds de jaren negentig, zegt klimaathoogleraar Detlef van Vuuren (Universiteit Utrecht en Planbureau voor de Leefomgeving.) “In de jaren negentig daalde de uitstoot in West-Europa vooral vanwege het sluiten van kolencentrales. De huidige daling komt vooral doordat hernieuwbare energie goedkoper wordt, en door de effecten van beginnend klimaatbeleid.” Ook speelt de Oekraïne-oorlog nu een rol. Om minder afhankelijk te worden van Russisch gas zijn bedrijven bijvoorbeeld energie gaan besparen. “Tegelijkertijd zijn we wel meer vloeibaar LNG gaan importeren dat juist meer broeikasgassen veroorzaakt: door de klimaatimpact van productie en transport.”

Niet te snel conclusies

Opvallende verschillen tussen landen, zoals negen procent meer uitstoot in Ierland en vijftien procent minder in Bulgarije, kunnen volgens Van Vuuren verschillende redenen hebben. Hij benadrukt wel dat deze cijfers over het verschil van één jaar gaan, waardoor je niet te snel conclusies kunt trekken. “Als ze ergens net één zware winter hebben gehad, is het logisch dat de uitstoot daar wat omhoog gaat. Je moet echt naar de lange termijn kijken als je dit soort ontwikkelingen goed wil duiden.”

De daling van broeikasgassen is op zich goed nieuws, zegt Van Vuuren. Ook omdat de emissies daalden terwijl de economieën van de meeste Europese landen wel groeiden. Wel benadrukt hij dat een kleine drie procent ook weer geen reden voor een staande ovatie is. “De EU wil naar nul procent uitstoot van alle broeikasgassen in 2050.” Met drie procent daling van de huidige uitstoot per jaar, gaat de EU dat doel niet halen.

Vergeleken met de rest van de wereld presteert Europa wel goed. Wereldwijd nemen de emissies nog licht toe, en zullen ze met het huidige beleid richting 2030 ongeveer stabiliseren. “Terwijl, als je het Parijsakkoord serieus neemt en de opwarming tot 1,5 graden wil beperken, die emissies eigenlijk met veertig procent omlaag moeten voor 2030.” Volgens de hoogleraar mag er dus wel een tandje bij, zowel in Europa als wereldwijd.

Lees ook:

EU-parlement stemt in met verplicht verminderen CO2-uitstoot

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een reeks wetten waarmee de CO2-uitstoot in de Europese Unie sterk moet dalen.Source link