info@vlaamslngplatform.com +32 474 290 188

Staatssecretaris wil rijden op LNG toch blijven stimuleren

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën deed tijdens een Kamerdebat de belofte dat hij op zoek gaat naar een oplossing om het gebruik van LNG de komende jaren te stimuleren.

Prachtig nieuws voor transportbedrijven die op LNG rijden. En voor alle partijen die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in de bouw van het LNG-netwerk in Nederland. Het kabinet belooft naar manieren te zoeken die bedrijven die rijden op vloeibaar aardgas een financiële stimulans kunnen geven.

Lees hier het hele artikel van Tankpro.

LIQAL BOUWT NIEUW LNG-TANKSTATION VOOR REMITRANS

Het Nederlandse LIQAL bouwt het nieuwe LNG-tankstation voor het Belgische transportbedrijf Remitrans. Na een aanbestedingsprocedure werd de Bredase onderneming LIQAL gecontracteerd. Het totaalconcept – van ontwerp, productie en realisatie op locatie, tot en met het onderhoud en de 24/7 service – gaf de doorslag. Met de komst van een eigen LNG-tankstation bouwt Remitrans verder aan het beper-ken van CO2-uitstoot in de transportsector.

De noodzaak daarvan blijkt uit de afspraken die tijdens de klimaatconferentie in Parijs zijn gemaakt. Om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, moet de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 worden beperkt. Overheden stimuleren daarom op nationaal en internationaal niveau het gebruik van klimaatvriendelijkere brandstoffen. LIQAL speelde in op deze ontwikkeling en specialiseerde zich in tankinfrastructuur voor de milieuvriendelijke alternatieven LNG en waterstof.

Vergroenen transportbranche
Dat ook de transportketen zich meer bewust is van de eigen verantwoordelijkheid ten aan-zien van het milieu, bewijst Remitrans. De Belgische transporteur levert alle mogelijke in-spanningen om haar bedrijf te vergroenen, de eigen impact op het milieu zo minimaal mo-gelijk te houden en een steentje bij te dragen aan het behalen van de Belgische klimaat-doelstellingen. Eerder dit jaar werd dit beloond en bekroond met de Green Truck Award. “Door stapsgewijs met het wagenpark over te stappen van diesel op de brandstof LNG, verbetert Remitrans de lokale luchtkwaliteit en reduceren we de CO2-uitstoot per truck met minimaal 20%. Met de aanschaf van 9 af-fabriek Euro-6 Volvo trucks rijdt nog dit jaar 15% van onze vrachtwagens op het vloeibare aardgas, het jaar erop 30%, met als doel in de toekomst het gehele wagenpark te verschonen”, zegt Frank Coppens, Logistiek Manager bij Remitrans. De nieuwe trucks beschikken overigens over dezelfde prestaties, rijeigen-schappen en brandstof zuinigheid als de diesel variant.

“Wij zijn ervan overtuigd dat LNG hét alternatief is voor diesel in zwaar wegverkeer en lange afstandsvervoer. Nu er diverse truckmerken beschikbaar zijn en steeds meer transportbe-drijven kiezen voor schoon en betaalbaar LNG, zal ook de vraag naar tankstations voor deze alternatieve brandstof toenemen. Remitrans heeft gekozen voor ons recent geïntrodu-ceerde prefab tankstation, waarbij de time to market met een aantal maanden wordt gere-duceerd. Goed voor de doorlooptijd van het project én voor de portemonnee van onze klan-ten, dat is waar wij voor gaan”, aldus Joost Jansen, Business Development Manager bij LIQAL.

Voorgefabriceerde tankoplossing
Het innovatieve tankconcept is compact maar bevat wél alle technisch hoogwaardige ele-menten van een volwaardig LNG-tankstation. Te denken valt aan een geavanceerd online monitoring- en trending systeem, een MID-gecertificeerde afleverzuil en LIQAL’s gepaten-teerde mirco liquefactie technologie, die ervoor zorgt dat het LNG in de 70.000 liter grote opslagtank oneindig houdbaarheid is en alle op de markt aanwezige trucks effectief op de gewenste condities kunnen worden bevoorraad, zonder gebruik van vloeibaar stikstof. Ci-viele werken zoals graafwerkzaamheden kunnen tot een minimum worden beperkt en het systeem komt afgemonteerd en getest op locatie aan. Hierdoor zijn de doorlooptijden korter. Naar verwachting is het Remitrans LNG-tankstation in de omgeving van Ninove, dan ook in de tweede helft van dit jaar al in gebruik voor zowel het eigen wagenpark als voor LNG vrachtwagens van derden.

De ambitie van LIQAL is duidelijk: Het bedienen van de Europese markt met hoogwaardige tankinstallaties voor LNG en waterstof en systemen om aardgas en biomethaan vloeibaar te maken. Een mooi doel, want hoe meer de transportsector deze gasvormige alternatieven omarmt, des te beter voor ons milieu.

Programma ‘De toekomst van LNG/Bio-LNG in het wegvervoer’ bekend!

Het najaar van 2018 stond in het teken van het Ontwerp Klimaatakkoord. In goede samenwerking met Evofenedex, TLN, BOVAG, RAI en het Ministerie van IenW zijn we tot een Ontwerp gekomen dat voor de toepassing van LNG en ontwikkeling van Bio-LNG in wegvervoer en binnenvaart volgens ons een goede basis biedt. Maar wat betekent het akkoord voor u en uw organisatie?

In samenwerking met genoemde brancheorganisaties organiseert het Nationaal LNG Platform op 27 maart tijdens Transport Compleet in Hardenberg het symposium ‘De toekomst van LNG/Bio-LNG in het wegvervoer’.

Programma
10.30 – Ontvangst – inloop met koffie
11.00 – Opening door dagvoorzitter Robert Goevaers – inleiding hoofdthema’s
11.20 – Green Truck Fuel – Rob Aarse TLN
11.40 – Clean energy Hubs Provincie Gelderland – Theo Heinink Provincie Gelderland
12.00 – Lunch pauze
12.30 – Duurzame Stedelijke Distributie heeft vele aspecten – Peter Leegstraten Albert Heijn
12.50 – Waar staan we met het Ontwerp Klimaatakkoord en Compensatieregeling – Ministerie IenW
13.10 – Visie Klimaatakkoord en de rol van Vecto – plenaire discussie met onder andere Evofenedex, BOVAG, RAI

Heeft u interesse hierbij aanwezig te zijn? Stuur dan een mail naar Cindy Post: post@deltalinqs.nl Zij zorgt ervoor dat u uw persoonlijke inlogcode ontvangt voor de inschrijving van dit evenement.

Heeft u al een inlogcode? Dan kunt u zich hier inschrijven.

Ik hoop u op 27 maart te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Robert Goevaers
Voorzitter Nationaal LNG platform

Baggerschip Ecodelta biedt nieuw perspectief voor noordelijke scheepsbouwsector

Met de bouw van het innovatieve en hypermoderne LNG aangedreven baggerschip MS Ecodelta laat de noordelijke maritieme maakindustrie zien klaar te zijn voor de toekomst. De scheepsbouwsector kan hierdoor op wereldschaal meedingen naar nieuwe opdrachten voor schepen die varen op vloeibaar aardgas (LNG) en daardoor minder schadelijke stoffen uitstoten. Het schip kwam tot stand dankzij een unieke samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in Noord-Nederland. Het project leverde 100 banen op en veel kennis over het ontwikkelen en bouwen van schepen die varen op LNG.

Op 14 maart is het project ‘LNG – Gamechanger for shipping’ feestelijk afgesloten in het provinciehuis Groningen in aanwezigheid van de betrokken partijen: opdrachtgever Van der Kamp uit Zwolle, scheepswerf Barkmeijer Stroobos, Conoship International en New Energy Coalition. Het project is mede door steun van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de provincies Fryslân en Groningen tot stand gekomen.

Werkgelegenheid
Dankzij het project ‘LNG – Gamechanger for shipping’ hebben meerdere partijen onder aanvoering van scheepwerf Barkmeijer Stroobos, Conoship International, New Energy Coalition met de opdrachtgever Van der Kamp uit Zwolle samen gewerkt aan de realisatie van de MS Ecodelta. Het project is een unieke samenwerking van de genoemde noordelijke partijen met Engie (Cofely Noord), CIG-Centraalstaal, Wolfard & Wessels, Recoma, Koninklijke Niestern-Sander, DNV GL onderwijsinstellingen zoals TechnologieCentrum Noord-Nederland, Energy College, Noorderpoort College en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Tijdens de bouwfase heeft het project bijgedragen aan 100 high tech en high skill banen, een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Het project is mede ondersteund door de provincies Groningen en Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland maar ook het Havenbedrijf Rotterdam. De MS Ecodelta voldoet dankzij de inzet van innovatieve LNG-technologie aan de vanaf 2020 geldende strengere wereldwijd geldende emissie-eisen, maar ook al aan de nog strengere emissie-eisen voor de Noordzee.

Nieuwe orders
Door de succesvolle afronding van dit unieke samenwerkingsproject kan de noordelijke scheepsbouw haar competitiviteit aantonen en een voordelige positie innemen bij het verwerven van nieuwe orders in de LNG-markt. Marktverkenningen tonen aan dat het Noorden een potentieel heeft om tot 2025 meer dan 40 orders voor LNG-aangedreven schepen binnen te halen. Goed voor een totale investeringsimpuls van ruim €1 miljard en 6.500 mensjaren werk.

 

Niets gevonden
Onze website is vernieuwd en niet alle informatie van de vorige website is overgenomen. De link waar u op klikte is niet meer beschikbaar. Misschien wilt u gebruik maken van de zoekfunctie?

Voor de beste zoekresultaten, houd het volgende in gedachte:

  • Dubbel-check altijd uw spelling.
  • Probeer soortgelijke zoekwoorden, bijvoorbeeld: tablet in plaats van laptop.
  • Probeer meer dan een zoekwoord te gebruiken.

Liever wat artikelen doorzoeken?

Cruiseschip Spectrum of the Seas op LNG!

Imponerend. Dat is het Cruiseschip Spectrum of the Seas zeker te noemen.

Met zijn 347 meter lengte en 41 meter breedte biedt het luxueuze schip plaats aan 4.200 passagiers. Wat nog meer imponerend is? Het schip vaart op LNG! Meer weten? Bekijk hier de site van RTV Noord.

 

Uitgangspunten Stimuleringsregeling (Bio-)LNG bekend!

Op 27 maart organiseerde het Nationaal LNG Platform samen met evofenedex, TLN, BOVAG en RAI het symposium “De toekomst van LNG/Bio-LNG en het Klimaatakkoord”. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitgangspunten voor de Stimuleringsregeling (Bio-)LNG. De haalbaarheid van de uitgangspunten van deze subsidieregeling wordt op dit moment juridisch getoetst. 

  • (Bio)-LNG: € 125 per 1.000 kg
  • Periode: 2019 – 2020 – 2021
  • Ingangsdatum: 1 januari 2019 – met terugwerkende kracht
  • Daarnaast worden de mogelijkheden tot de productie van Bio-LNG onderzocht

Hier vindt u alle presentaties van het symposium van deze ochtend:

Bouw eerste Europese vaste LNG-bunkerstation

De bouw van het eerste Europese vaste LNG-bunkerstation is een feit. Het wordt gebouwd in de haven van Keulen, langs de Rijn.

“Met de bouw van dit bunkerstation zetten wij een grote stap in het realiseren van onze doelstelling om schoner transport over weg én water mogelijk te maken. Dit bunkerstation aan Europa’s drukste waterweg is een belangrijke mijlpaal in de verdere uitbreiding van de internationale tankinfrastructuur voor LNG,” aldus Jan Willem Drijver, Managing Director PitPoint.LNG. Lees hier het hele bericht van TankPro.

Rederij Doeksen stapt over op LNG voor nieuwe veerboten

Rederij Doeksen en Titan LNG hebben een langdurig contract getekend voor de levering van LNG als transportbrandstof voor twee nieuwe veerboten: Willem de Vlamingh en Willem Barentsz.

Beide veerboten varen op de veerbootroute naar Vlieland en Terschelling. Aangezien beide schepen alleen LNG als brandstof gebruiken, verminderen de schadelijke emissies in het UNESCO-erfgoedgebied de Waddenzee. Dit levert een mooie milieubesparing op. De schepen worden wekelijks gebunkerd door drie vrachtwagens.

“Na een intensieve periode van voorbereidingen om de twee nieuwe veerboten in gebruik te nemen, hebben we in Titan LNG de beste partner gevonden voor het leveren van LNG voor onze schepen”, legt Richard de Vries uit – Operations Director van Rederij Doeksen. “Op basis van een gedeelde filosofie dat LNG een goede overgangsbrandstof is voor een groenere scheepvaartindustrie, kijken we er naar uit om gezamenlijk de eerste bunkering in Harlingen voor te bereiden.”

“We zijn erg blij dat we een langdurige samenwerking met Doeksen hebben getekend”, zegt Ronald van Selm, COO van Titan LNG. “Er is een goede match tussen de bedrijven en we zijn er trots op betrokken te zijn bij dit baanbrekende project. We zijn ervan overtuigd dat de passagiers van Doeksen de inspanningen zullen waarderen die we in dit project hebben gestoken om zo de milieu-impact van de veerboten te verminderen. ”

Beide schepen zijn gebouwd in Vietnam en zijn op weg naar Harlingen voor de definitieve afbouw en inbedrijfstelling. De verwachting is dat de eerste overtochten met de schepen later dit jaar zullen plaatsvinden. De schepen zullen één keer per week worden gebunkerd op de locatie van Rederij Doeksen in Harlingen.

Energeia: Contouren nieuwe LNG-regeling geschetst

Energeia besteedt in een artikel op hun website aandacht aan de contouren die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft gepresenteerd voor een nieuwe stimuleringsregeling voor LNG en Bio-LNG.

Het wordt een subsidieregeling van €125 per 1.000 kilogram. De stimulering zou alleen gaan gelden voor Bio-LNG, maar daar is toch vanaf gezien. Lees hier het hele artikel.