voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

OVER LNG

LNG (Liquified Natural Gas) is aardgas in vloeibare vorm

Het wordt in Vlaanderen vooral gebruikt voor gebruik voor huishoudelijke toepassingen, verwarmingsinstallaties en electriciteitsproductie.

Aardgas ontstaat door de afbraak van organische materie van dierlijke en plantaardige oorsprong. Aardgas is niet giftig en bestaat voor 90% uit methaan (CH4) en verder uit andere koolwaterstoffen zoals butaan en propaan.

LNG als alternatief voor diesel of zware stookolie voor industrie, vrachtwagen en maritieme markten is nu werkelijkheid. 

Met de nieuwe verordeningen inzake bevordering van het gebruik van schonere en minder lawaai uitstotende energiebronnen in combinatie met de hoge energiedichtheid van LNG, ontwikkelt de markt van gasmotoren zich snel in de markt.

Het Vlaams LNG Platform werkt aan de introductie van LNG (vloeibaar aardgas) als nieuwe, schonere en stillere brandstof voor industrie, wegtransport en scheepvaart.