info@vlaamslngplatform.com +32 474 290 188

Over ons

Het Vlaams LNG Platform werkt aan de introductie van LNG (vloeibaar aardgas) als nieuwe, schonere en stillere brandstof voor industrie, wegtransport en scheepvaart. Het verbindt bedrijven en overheden die werken aan de ontwikkeling van ‘small and mid- scale’ LNG in Vlaanderen.

Het Vlaams LNG Platform is hét platform om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor problemen en uitdagingen bij het gebruik van LNG voor industrie, wegtransport en scheepvaart (zeegaand en binnenvaart).

 

Het Platform ontstaat vanuit de privé sector en heeft ook tot doel als gesprekspartner voor de overheid te fungeren.

Transport is per definitie grensoverschrijdend. En dat vooral vanwege de Europese milieuwetgeving, vastgelegd in Europese richtlijnen. Europa stimuleert industrie en  vervoerders te kijken naar alternatieve technologieën en technieken om hun activiteiten schoner te maken. De Europese Commissie steunt de invoering van LNG, o.a. door de tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit te breiden, voor scheepvaart en vervoer over de weg. Het doel is de CO2-uitstoot te verminderen en om minder afhankelijk te worden van olie. Hiervoor wordt LNG als brandstof gestimuleerd.

Samenwerking op basis van vrijwilligheid is kenmerkend voor het LNG Platform. Het netwerk stellen we beschikbaar aan iedereen die bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van het programma. Via 6 maandelijkse bijeenkomsten die gratis zijn zullen we het netwerk binnen Vlaanderen uitwerken.