voor

BINNENVAART INDUSTRIE WEGTRANSPORT ZEEVAART

WERKGROEPEN

Werkgroep Regelgeving

 

Taken

 • ondersteuning t.a.v. milieu-issues, QRA en externe veiligheid, basisnetgebruik en LNG infrastructuur langs de weg, rivier en in de short sea.
 • ondersteuning van het VITO traject met als doel uniformiteit in de vergunningverlening.
 • communicatie richting overheid met betrekking tot beleid

 

 

Werkgroep Veiligheid - Opleiding

 

Taken

 • voornamelijk gebruik makend van de beschikbare internationale studies en aanbevelingen is het doel om gecoördineerde aanbevelingen te geven in verband met veiligheid en trainingen.

 

 • training van personen die in aanraking komen met LNG. Identificatie van niveaus van trainingen. Gebruikers, operators, onderhoudspersoneel, brandweer, etc…

Werkgroep "LNG Awareness"

 

Taken

 • LNG promoten

Trekker

 • Jan Van Houwenhove

Bijeenkomsten als belangrijkste middel. 6-maandelijks om te starten. Reporting aan DB via mail.

  Werkgroep Veiligheid - Opleiding

   

  Taken

  • voornamelijk gebruik makend van de beschikbare internationale studies en aanbevelingen is het doel om gecoördineerde aanbevelingen te geven in verband met veiligheid en trainingen.

   

  • training van personen die in aanraking komen met LNG. Identificatie van niveaus van trainingen. Gebruikers, operators, onderhoudspersoneel, brandweer, etc…

  Werkgroep Subsidie

   

  Taken

  • LNG projecten samenbrengen met als doel een subsidie-traject in te gaan.