info@vlaamslngplatform.com +32 474 290 188

Werkgroepen

De activiteiten van het Platform zullen op termijn verdeeld worden in werkgroepen, die de belangrijkste uitdagingen voor de introductie van LNG uitwerken:

Om de ontwikkeling van LNG voor industrie, wegtransport en scheepvaart een kick start te geven in Vlaanderen dienen er een aantal horden genomen te worden.

Vier werkgroepen zullen worden opgericht.

 1. Werkgroep Regelgeving

  Taken: Ondersteuning t.a.v. Milieu-issues; QRA en externe veiligheid; Basisnetgebruik en LNG infrastructuur langs de weg, rivier en in de short sea. Ondersteuning van het VITO traject met als doel uniformiteit in de vergunningverlening.

  communicatie richting overheid met betrekking tot beleid.

 2. Werkgroep Veiligheid – opleiding

  Taken: Voornamelijk gebruik makend van de beschikbare internationale studies en aanbevelingen is het doel om een gecoordineerde aanbevelingen te geven in verband met veiligheid en trainingen.

  Training van personen die in aanraking komen met LNG. Identificatie van niveaus van trainingen. Gebruikers, operators, onderhoudspersoneel, brandweer, etc…

 3. Werkgroep “LNG Awareness”

  Taken: LNG promoten.

  Trekker : Jan Van Houwenhove.

  Bijeenkomsten als belangrijkste middel. 6 maandelijks om te starten. Reporting aan DB via mail

 4. Werkgroep subsidie

  Taken: LNG projecten samen brengen met doel een subsidie traject in te gaan.